Salgsmateriale

Brug denne guide til at sælge flere julekalendere og skabe gode relationer

En god planlægning vil altid være grundstenen for et godt salg.

Hvorfor sælger vi julekalendere?

Start med at fortælle børn og voksne, hvad det er, lotteriets overskud skal gå til – det er vigtig information for sælgerne, der skal sælge kalenderne og ikke mindst for køberne.

Base

Det er en god idé at have en fast base, hvor sælgerne kan mødes, udveksle erfaringer, hente ekstra julekalendere og evt. tildeles nye områder. Så bliver der ingen tvivl om, hvor man skal henvende sig.

Salgsområde

Opdel jeres salgsområde i distrikter, sådan at alle sælgere ved præcis hvilket område, de er ansvarlige for. Det er vigtigt, at der bliver ringet på alle døre i jeres område og desuden, at en husstand, der allerede har købt kalendere, ikke bliver besøgt to gange.

Hold

Det er ofte en rigtig god idé at opdele sælgerne i hold med to eller flere på hver f.eks. en yngre og en lidt ældre, der er ansvarlig for salget af kalenderne.

Forældre

Orientér forældrene, når deres børn skal sælge lotterier. Forældrene vil kunne give børnene ekstra motivation og i nogle tilfælde hjælpe med salg af lotterierne til venner og familie mm. Derudover er det som oftest vigtigt for forældrene at vide, hvorfor deres børn skal gå rundt og sælge julekalenderne.

Lokale virksomheder

Prøv at præsentere lotteriet for nogle af jeres lokale virksomheder og butikker. Nogle vil måske hjælpe jer med at sælge – husk at sige pænt tak til virksomheden eller butikken efter salget. Så er der en større mulighed for, at de vil hjælpe en anden gang.

Tips til gode salgsplaceringer

• Butikscentre
• Udstillinger
• Byfester
• Familiefester
• Idrætsstævner
• Gågader
• Dørsalg
• Stadions
• Klubhuse
• Loppemarkeder
• Spejderaktiviteter

Netværk

Gør gerne brug af jeres netværk, og lad dem hjælpe med at sælge lotterierne.

Mobilepay

Vi har vedlagt 25 stk. MobilePay-kort, som I kan bruge, når I sælger julekalendere (ønsker I flere kan disse downloades her på siden).
Når I besøger køberne, vil enkelte sige: Vi har desværre ikke kontanter – men så er det en god idé at fortælle, at de også kan betale med MobilePay – så køber de fleste.
Sådan fungerer kortene: Kortene udfyldes med den ansvarliges tlf. nummer. Nummeret skal have tilknyttet MobilePay. Herefter kommer pengene ind på dennes konto og kan senere benyttes til at betale for julekalenderne. I kan udfylde kortene med sælgers navn, således at det er nemt at kontrollere, hvem som har solgt julekalenderne. Bag på kortet kan sælgeren afkrydse, hvor mange der er solgt og betalt med MobilePay – så det bliver nemt at holde regnskab.
Husk at fortælle sælgerne, at de skal tjekke på køberens mobil tlf., om betalingen er gennemført, og først derefter afleveres julekalenderne.
NB: MobilePay må ikke benyttes til at betale det endelige afregningsbeløb til SMILfonden – her skal der ALTID afregnes med en bankoverførsel – jf. medsendte faktura.

Plakater

Vi medsender plakater, som I kan bruge, hvis I eventuelt har nogle støtter, som har en butik og som gerne vil hjælpe med at sælge jeres kalendere. De kan naturligvis også benyttes til andre salgsaktiviteter. Får I brug for flere plakater, end der er medsendt, kan plakater downloades her på siden, så I selv kan printe flere.

Medier

Brug pressen og lad de lokale aviser og medier omtale jeres indsats for det lokale foreningsliv og for SMILfonden. Hvis folk kender til formålet med salget, kan det gøre dem mere interesserede i at købe en julekalender og dermed støtte jer.

Salgskonkurrence

Lav en lille konkurrence, hvor den eller de sælgere, der sælger flest julekalendere, får en lille gevinst (to billetter til biografen eller lignende) – det gør det sjovere at være sælger.

Sælgerinformation

Saml alle sælgerne og giv dem en fyldestgørende information inden salget startes. F.eks. er følgende vigtigt at huske, når de skal ud og sælge:

  • At første indtryk altid er vigtigt, så mød op i gruppens uniform
  • At fortælle hvem de er, og hvilken gruppe de repræsenterer
  • At oplyse hvilken aktivitet de samler ind til
  • At fortælle, at hvis man vinder i år, vinder man to præmier! – En børnepræmie og en voksenpræmie.
  • At have det gode humør og smilet med.
  • Altid at afslutte med at sige “Tak for støtten”, når de forlader køberen – så er det nemmere at komme næste gang

Efter salget

Det er altid en god idé at få en god afslutning på salget. En idé til en afslutning kunne f.eks. være at holde et mindre arrangement for sælgerne, hvor man kan fejre den fælles indsats og evt. give en lille præmie til dem, der har solgt flest julekalendere.

Materiale til SMILjulekalenderen

  • Plakat

  • Download og udskriv vores plakat 2023